Rede XIANA

Obxectivos

O principal obxectivo de REDE XIANA radica na implementación dun programa de fomento do emprego para municipios de menos de 50.000 habitantes da provincia da Coruña a través dunha rede de traballo técnico, político, económico e social que traballe por un emprego de calidade, estable, seguro e con dereitos.

Reto a abordar dende os seguintes obxectivos específicos:

  • Dinamizar a base económica do medio rural, fomentando actividades competitivas e multifuncionais para a diversificación da economía, incluídas aquelas que operan baixo a denominación de Novos Xacementos de Emprego.
  • Mellorar o nivel de servizos de proximidade da poboación rural, elevando o nivel de benestar da súa cidadanía, garantindo a igualdade de oportunidades e a non discriminación, especialmente das persoas máis vulnerables ou en risco de exclusión social.
  • Executar accións no ámbito laboral coherentes coas xa iniciadas por outros niveis administrativos. A complementariedad sempre posibilitará o alcance  duns resultados superiores a través da sinerxía entre instrumentos de política pública sociolaboral e administracións cuxas competencias se poden ver complementadas e reforzadas nun mesmo territorio.

© rede XIANA 2009 |  aviso legal