Rede XIANA

Que é?

Rede Xiana, acrónimo de Rede para a Xestión Integral, Accesibilidade, Novas Tecnoloxías e Adaptabilidade no mercado laboral galego, reflicte os principios favorecedores de inserción laboral (Observatorio Socioeconómico, Itinerarios de Inserción Laboral, Accións Formativas, Prácticas Laborais, Servizos de Asesoramento Laboral) e desenvolve un sistema de xestión de calidade que permita un nivel de execución eficiente.

© rede XIANA 2009 |  aviso legal