Rede XIANA

Rede de municipios

Participan no proxecto todos os municipios da provincia da Coruña excepto aqueles que contan con máis de 50.000 habitantes (A Coruña, Ferrol e Santiago) e o concello de As Somozas.

O espazo territorial que abrangue é do 94,82 %, territorio ocupado por 90 municipios sobre o total dos 94 da provincia.A un de xaneiro de 2008 a poboación total da provincia era de 1.139.121 habitantes, polo que a poboación dos municipios adheridos ó proxecto é de 723.534 habitantes (63,51%), dos que 351.785 son varóns e 369.369 son mulleres.

A media de densidade de poboación nestes municipios é de 136,778 hab./ km2 fronte á provincial que é de 7.539,03 hab./ km2. Nos outros catro municipios atopamos unha densidade de poboación de 1.953,78 hab./ km2.

© rede XIANA 2009 |  aviso legal