Rede XIANA

Noticias

atrás

07.04.2010

Novo proceso de contratación

Abriuse o proceso de contratación dos Servizos de impartición das accións formativas no marco do proxecto Rede Xiana para a anualidade 2010.

Abriuse o proceso de contratación dos Servizos de impartición das accións formativas no marco do proxecto Rede Xiana para a anualidade 2010.

A licitación publicouse no Boletín oficial da Provincia o pasado 31 de marzo de 2010.

O obxecto principal desta contratación é impartir cursos formativos a persoas desempregadas participantes no proxecto RedeXiana, co obxectivo de formaras no desempeño das funcións profesionais específicas de cada curso.

O prazo de presentación de ofertas é de 15 días naturais contados desde ao seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no BOP ou no "PERFIL DO CONTRATANTE "na web www.dicoruna.es.

O lugar de presentación das mesmas é o Servizo de Patrimonio e Contratación, Avenida de Alférez Provisional nº2 15006 A Coruña. 5º andar, en horas de oficina de 9.00 a 13.00 horas

Para máis información:

Perfil do contratante: http://www.dicoruna.es/licitacion/licitacion/585
BOP: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2010/03/31/2010_0000004443.html

© rede XIANA 2009 |  aviso legal