Rede XIANA

Rede Xiana

Para combater os desequilibrios entre zonas rurais e urbanas da provincia, tanto en materia de emprego como en servizos básicos de atención a persoas dependentes,  a Deputación da Coruña pon en marcha esta nova iniciativa no marco da convocatoria 2007 de Axudas do FSE durante o período de intervención 2007-2013 a través do Ministerio de Administracións Públicas.

Rede Xiana mantén como referencia a liña de traballo recollida no Plan Estratéxico Provincial 2007-2013 e a experiencia adquirida a través dos proxectos xestionados con cargo á Subvención Global do FSE no período 2000-2006 (Inserta, Insertamos, Proximitas, ProximitasPlus) e as distintas achegas realizadas polos concellos da provincia da Coruña.

© rede XIANA 2009 |  aviso legal