Rede XIANA

Noticias

atrás

30.05.2012

A DEPUTACIÓN DA CORUÑA ABONOU EN CONCEPTO DE BOLSAS UN TOTAL DE 785.264,83 € A PERSONAS DESEMPREGADAS DA PROVINCIA NO PERIODO 2009-2012.

A Deputación da Coruña, a través do proxecto Rede Xiana cofinanciado polo Fondo Social Europeo, abonou ás persoas desempregadas participantes na formación 2009-2012 un total de 785.264,83 €.

Para a concesión de estas bolsas respetáronse as disposicións en materia de compatibilidade con outras axudas ou prestacións a personas desempregadas (a percepción da prestación e subsidio por desemprego así como outras axudas públicas para a mesma finalidade incluído o importe da bolsa do proxecto non pode superar o 75% do IPREM vixente en cada anualidade). Esta bolsa é considerada unha medida de fomento da formación e aptitude para o emprego.

Na seguinte táboa detállase o importe total de axudas concedidas e abonadas ás persoas participantes nas distintas accións formativas:

 

© rede XIANA 2009 |  aviso legal